Upravni odbor

Nada Golubović

Predsjednica

nada_golubovic@yahoo.co.nz

Dijana Pejić

Članica, izvršna direktorica NVO „Genesis projekat“ Banja Luka
genesis@blic.net

Brankica Glišić

Bivša korisnica servisa podrške Fondacije „Udružene žene“

Tanja Mandić Đokić

Aktivistica za prava žena sa invaliditetom

tanja.mandic.djokic@gmail.com

Srđan Dušanić

Redovni profesor Filozofski fakultet Banja Luka – Katedra za psihologiju
srdjan.dusanic@ff.unibl.org