Udružene žene danas

Udružene žene Banja Luka je nevladina, neprofitna fondacija osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banjaluci kao udruženje građanki. U toku 2012. godine, udruženje je započelo transformaciju iz udruženja građanki u fondaciju u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima i fondacijama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 32/01). Transformacija je izvršena i rješenjem Osnovnog suda Banja Luka br. F-2-2/12 od 3. aprila 2012. godine, „Udružene žene“ Banja Luka su transformisane u fondaciju.

Misija

Fondacija Udružene žene Banja Luka se zalaže za život žena i djece bez nasilja i povećanje uticaja žena u javnom i političkom životu kroz promociju i zaštitu ženskih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Vizija

Žena svjesna njene moći, ravnopravna, poštovana, zaposlena i srećna.

Strateški pravci

Sprečavanje nasilja protiv žena.
Jačanje uloge žena na mjestima odlučivanja.

Vrijednosti

Profesionalizam u radu
Svoj rad obavljamo timski, stručno i odgovorno, imamo edukovan kadar.
Istrajnost i doslednost
Dugogodišnja posvećenost ostvarenju vizije. Kada nešto počnemo to i završimo.
Feminizam
Pridržavamo se feminisitičkih principa djelovanja.
Empatija
Suosjećamo sa svim problemima žena i djece.
Aktivizam
Spremnost u svakom trenutku da se organizujemo i djelujemo na prevazilaženje raznih oblika diskriminacije žena.
Solidarnost
Podržavamo se međusobno i delujemo zajedno sa partnerskim organizacijama i pojedinkama.
Posvećenost zaštiti ženskih ljudskih prava
Fokus na potrebama žena i djece. Pitamo ih za mišljenje i vrednujemo ga u našem radu.