SOS telefon

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka ima dugogodišnje iskustvo u pružanju psihološke podrške ženama i djeci žrtvama nasilja putem SOS telefona za žene žrtve nasilja koji smo uspostavili početkom 1997. godine.

Pozivom na SOS telefon 1264, koji je aktivan 24 časa, žrtve nasilja u porodici ili drugih oblika rodno zasnovanog nasilja mogu dobiti psihološku podršku, informacije o zaštiti svojih prava i procedurama zaštite prava pred institucijama. SOS poziv je besplatan i anoniman ukoliko osoba koja traži pomoć to želi. Pozivom na SOS telefon takođe možete prijaviti nasilje ili dobiti informacije i savjet kako pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u vašem bliskom okruženju.

SOS telefon za žrtve nasilja

1264

SOS telefon za žrtve nasilja

POZOVITE

Sigurna kuća

Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja

Saznajte više