Unapređenje prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

Search

Ciljevi projekta: Žene i djeca u Bosni i Hercegovini efektivno zaštićeni od nasilja primjenom djelotvornih pravnih lijekova u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim standardima; Unaprijeđen odgovor pravosuđa i drugih institucionalnih aktera na nivou Republike Srpske u pogledu informisanja žena koje su preživjele rodno nasilje o dostupnim uslugama podrške i pomoći, primjeni sigurnosnih i zaštitnih mjera, te strožoj kaznenoj politici za zločine nasilja nad ženama; Žene koje su preživjele rodno zasnovano nasilje osnažene da ostvaruju prava i pristup pravdi kroz poboljšan kvalitet pomoći i podrške.

Početak projekta: 01.07.2021.

Završetak projekta: 31.12.2024.

Geografska rasprostanjenost: BIH

Kontakt osoba: Gorica Ivić

Donatori