Naš tim

Gorica Ivić

Izvršna direktorica
ivicgorica@gmail.com

Aleksandra Petrić

Programska direktorica
aleksandra.petric@gmail.com

Helena Jokić

Finansijska menadžerica
helenajokic@gmail.com

Jelena Jeličić Bošnjak

Voditeljica kancelarije
jelenajelicic@yahoo.com

Lana Jajčević

Pravna savjetnica
lana.jajcevic@gmail.com

Magdalena Prišić

Pravnica
magiprisic@gmail.com

Amela Bašić Tomić

Menadžerica Sigurne kuće
amelabtomic@gmail.com

Dragana Miljković

Socijalna radnica
draganamm82@yahoo.com

Jasminka Pavić

stručna saradnica za rad u dežurstvu
pavicjasminka@gmail.com

Gordana Vrbica

stručna saradnica za rad u dežurstvu

Jelena Šućur Kajkut

stručna saradnica za rad u dežurstvu
jelenasuka84@gmail.com

Marija Kaurin

Stručna saradnica za rad u dežurstvu
marijav.89@gmail.com

Aleksandra Štrbac

stručna saradnica za rad u dežurstvu
strbacaleksandra33@gmail.com