Grupe samopomoći

U novembru mjesecu 2020. godine, organizovani su dvosatni polumjesečni sastanci Grupa samopomoći za podršku bivšim korisnicama Sigurne kuće Banja Luka. Grupe su formirane s ciljem pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja da prevaziđu svakodnevne probleme sa kojima se suočavaju, kao i probleme koji su nastali usljed uticaja pandemije COVID-19.

Svaki sastanak je okupljao grupu do 10 žena koje su u proteklim godinama boravile u Sigurnoj kući i koje su iskazale potrebu za nastavkom grupnog socio-edukativnog rada i samopomoći. Članice Grupe su imale mogućnost da razmjene iskustva, pomognu jedne drugima kroz identifikovanje načina uspostavljanja kontrole nad životnim problemima, te dobiju podršku stručnog tima Sigurne kuće Banja Luka.

U okviru Grupa samopomoći organizovane su tematske radionice kroz koje su članice Grupe imale priliku da nauče:

Individualno savjetovanje i grupni socio-edukativni rad sa ženama koje su preživjele nasilje je naišao na veliku zainteresovanost i želju da se pomogne i drugim ženama koje se nađu u sličnoj situaciji.

Tako je 8 žena žrtava nasilja prošlo edukaciju za grupe samopomoći, te su angažovane da uz stručni nadzor i podršku pružaju pomoć djevojkama i ženama koje su na bilo koji način iskusile neki od oblika nasilja. Svoje iskustvo prenose na druge žene i na taj način im pomažu da se osnaže i izađu iz začaranog kruga nasilja.

Grupe samopomoći pomažu mnogim ženama u našem okruženju da se identifikuju sa problemima u grupi gdje sve žene imaju istu vrstu problema sa kojom se suočava.

Komunikacija i prenošenje informacija po principu žrtva-žrtvi omogućava drugim ženama i djevojkama da slijede put pozitivnih primjera  i osnaže se na svom putu bez nasilja.

Broj telefona na koji se može uključiti u grupe samopomoći je:

1264

SOS telefon

POZOVITE