Psychological counseling

Pravno savjetovalište pruža rodno senzibilisanu pravnu pomoć ženama koje su preživjele ili preživljavaju nasilje u porodici i druge oblike rodno zasnovanog nasilja.

Usluge su besplatne, povjerljive i to je mjesto za žene koje trebaju podršku, informacije, savjetovanje i upute u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem koje su preživjele/preživljavaju.

Usluge
Pravna pomoć dostupna je:

051 463 143

Na telefon svakog radnog dana (izuzev petka) u periodu od 10:30 do 14:00 časova

Pozovite nas

COMING SOON