Resursni centar za ekonomsko osnaživanje žena

Fondacija Udružene žene Banja Luka već šest godina realizuje kampanju “ZAPOSLENJEM PREKIDAMO ZAČARANI KRUG NASILJA“ u toku koje pozivamo sve zainteresovane poslodavce da omoguće zapošljavanje najmanje jedne žene koja je preživjela nasilje u porodici u toku tekuće godine. Kampanja ima za cilj uključivanje predstavnika javnog sektora, kao i privrednih i privatnih poslodavaca u zapošljavanje žena koje koriste posebnu mjeru podrške u Sigurnoj kući, skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u porodici.

Značaj prepoznavanja potreba za rješenjem pitanja zaposlenja žrtava nasilja leži u činjenici da je boravak u Sigurnoj kući vremenski ograničen. Završna faza u realizaciji posebne mjere podrške predstavlja rad na pronalasku adekvatne izlazne strategije koja je u najboljem interesu za žene i djecu.

Pronalazak izlazne strategije je otežan u situaciji kada žrtva ne nailazi na podršku porodice i prijatelja, te u nedostatku adekvatnog tretmana institucija sistema dolazi do pojačanja njenog osjećaja bespomoćnosti. Ovo se odnosi na žene koje ne mogu pronaći posao prema njihovim trenutnim kvalifikacijama, te žene koje žele ponovo na tržište rada nakon perioda nezaposlenosti.

Žene žrtve nasilja suočavaju se sa cijelim nizom prepreka prilikom pronalaska posla, kao što su: visoki troškovi brige za djecu što smanjuje sredstva koja žene mogu potrošiti za stan, hranu i druge potrebe; siromaštvo kojem su izložene često vodi ka prihvatanju manje plaćenih poslova ili visoko rizičnih poslova; finansijska kriza i brige utiču na sposobnost žena da budu stalno zaposlene ili budu efikasne na poslu.

Za žene koje preživljavaju nasilje zaposlenje je najvažnija potreba koju imaju. Bez stalnog zaposlenja i prihoda zavise od pomoći svoje porodice ili preživljavaju od dječijeg dodatka ili nekog od socijalnih prava ukoliko pripadaju nekoj od kategorija koje zakoni prepoznaju. Za žene žrtve nasilja posao je preduslov za materijalnu samostalnost i mogućnost osiguravanja normalnog života da izađu iz začaranog kruga nasilja. Ovim ženama zaposlenje, pored finansijske dobiti, potrebno je kako bi povratile samopouzdanje, samopoštovanje i kontrolu nad svojim životom.

Bitno je napomenuti da je najčešći razlog zbog kojih se žene zadržavaju u nasilnoj vezi su siromaštvo i nezaposlenost. Omogućavanjem određenog vida zaposlenja jednoj porodici koja izlazi iz Sigurne kuće će se omogućiti dostojanstven život.

Biznisom do nezavisnosti

Projekat “Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici”, od početka 2021. godine implementiraju  Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva i Udruženje građana “Budućnost” iz Modriče, a finansira ga Evropska unija. Kroz projekat je planirano podržati žene žrtve nasilja, bar njih 15, u razvoju njihovih ekonomskih aktivnosti samozapošljavanja. Za tu namjenu, u okviru odobrenog budžeta, osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 45.000 eura, čime će se žene, žrtve nasilja u porodici podržati u nabavci opreme, repromaterijala, stoke i sadnica.

Osim toga, žene će biti podržane u stručnom usavršavanju i dodatnom obrazovanju (certificirani kursevi, prekvalifikacije), registraciji mikropreduzeća/obrta, izradi promotivnog materijala, dizajnu pakovanja, medijskim promocijama i slično.

Ukupno 6 žena iz Fondacije “Udružene žene” je prošlo obuku za pisanje biznis plana, te apliciralo za bespovratna sredstva.  Poziv je bio otvoren od 9. jula do 31. augusta 2021. godine, a iznos sredstava koji će biti dodijeljen je od 3.000 do 5.000 eura. U toku mjeseca septembra će se izabrati najbolji biznis planovi, koji će omogućiti ženama žrtvama nasilja da započnu vlastiti biznis i na taj način se ekonomski osamostale na putu ka samostalnom i mirnom životu bez nasilja.

U proteklom periodu je primetan porast poslodavaca koji se vrlo često i samoinicijativno javljaju i pokazuju spremnost za zapošljavanje marginalizovanih grupa žena. Za razliku od prve godine, sada je daleko veći broj kompanija i preduzeća koji iskazuju potrebu za zapošljavanjem.

Ovom prilikom se zahvaljujemo sljedećim kompanijama i preduzećima koji učestvuju u Kampanji: