Donirajte

O fondu za ekonomsko osnaživanje žena

Fondacija ”Udružene žene”, Banja Luka je obilježavajući dvadesetogodišnjicu rada, 15. septembra 2016. godine, organizovala donatorsko veče sa namjerom početka osnivanja Fonda za ekonomsko osnaživanje žena koje su preživjele nasilje, a u namjeri da ih podržimo da se osamostale i ojačaju lične kapacitete za rad i zapošljavanje, i od tada se kontinuirano prikupljaju sredstva za potrebe funkcionisanja Fonda.

Sredstva za finansiranje Fonda obezbjeđuju se iz dobrovoljnih priloga fizičkih i pravnih lica, donacija javnih institucija i donatora, podnošenja projektnih prijedloga na javne pozive za dodjelu sredstava, prihoda stečenih kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti udruženja ili fondacije, u skladu sa statutom i zakonom i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Podršku kroz Fond za ekonomsko osnaživanje žena Fondacija „Udružene žene“ realizuje kroz individualni plan za svaku ženu, i u tom smislu sredstva Fonda za ekonomsko osnaživanje su korištena periodično za žene korisnice posebne mjere podrške u Sigurnoj kući prema njihovim specifičnim potrebama. Žene su podržane kroz finansiranje troškova prevoza za one koje su pronašle zaposlenje nakon izlaska iz nasilne zajednice, troškove različitih vrsta uvjerenja, potvrda i pregleda koji su neophodni za zasnivanje radnog odnosa, nadoknadu za vrtić, za poljoprivredna sjemena i drugi sadni material, za ispit za prekvalifikaciju, za dokup penzionog staža i dr.

Fond za ekonomsko osnaživanje žena

Žiro račun:552002-0001-6347-06


Addiko banka, Aleja svetog Save 13, Banja Luka

Instrukcije za plaćanje EUR

IBAN: BA395520203310207891
SWIFT: HAABBA2B

Addiko banka, Aleja svetog Save 13, Banja Luka

Instrukcije za plaćanje USD

IBAN: BA395520021272289310
SWIFT: HAABBA2B

Addiko banka, Aleja svetog Save 13, Banja Luka

Instrukcije za plaćanje GBP

IBAN: BA395520001916346613
SWIFT: HAABBA2B

Addiko banka, Aleja svetog Save 13, Banja Luka